Tag Archives: wpdev

Flødeboller til alle

15 Dec

Spørger du mig, så går det går rigtig fint for de danske IT brugergrupper. Jeg sidder selv som kernemedlem (en af dem der arrangerer alle møderne) i 3 brugergrupper:

CNUG (Copenhagen .NET Usergroup)
SLDEV (Silverlight developers in DK)
WPDEV (Windows Phone developers in DK)

SLDEV og WPDEV er et par forholdsvis nye brugergrupper, men har allerede fået stor tilslutning og vi har fået afholdt nogle virkelig spændende arrangementer. CNUG har kørt i nogle år og har senest fået 3 nye kernemedlemmer og vi har planlagt en masse emner til foråret 2011 – de bliver offentliggjort meget snart sammen med vores nye hjemmeside.

Samlet set har de 3 brugergrupper 878 medlemmer!!

Den naturlige tilgang af medlemmer betyder, at vi formodentlig runder 890 medlemmer inden årets udgang. Jeg syntes dog, at det kunne være super fedt hvis vi kom over 900 medlemmer inden årets udgang. Derfor vil jeg gerne give flødeboller til alle(!) medlemmer hvis de 3 brugergruppe har mere end 900 medlemmer den 31. december 2010.

Why? Why not!

by xamlgeek 
@thomasmartinsen

WP7 – fup eller fakta #1

4 Dec

Dette er en post i en serie (http://bit.ly/wp7fupfakta), hvor jeg ser på nogle af de rygter der verserer om Windows Phone 7 og Microsoft har fået lov til at kommentere på rygtet.

Windows Phone 7 rygte #1

Det er kun muligt at aktivere en Windows Phone 7 telefon med et dansk Live Id

For at aktivere en række services på Windows Phone 7 kræver det at du har et Live Id. Alle kan oprette et Live Id gratis på http://signup.live.com. Live Id’et bliver blandt anvendt til at identificere dig og dine køb således at du på et senere tidspunkt kan downloade apps du tidligere har købt. Det er dog ikke nødvendigt for at anvende telefonen at du skal have aktiveret denne med et Live-ID

Live Id’et bliver også anvendt til at hente de kontaktpersoner du har tilknyttet til Live Id’et. Det er muligt at tilknytte mere end ét Live Id til telefonen og dermed også tilknytte kontaktpersoner fra flere forskellige Live Id’s. Som supplement til et Live Id kan Outlook, Facebook, Google Mail m.fl. anvendes til hente kontaktpersoner.

Selvom det er muligt at tilknytte en Facebook konto til telefonen, skal den altid først aktiveres med et Live Id. Om Live Id’et er dansk eller amerikansk er ikke af betydning for at aktivere telefonen – det er muligt at aktivere en Windows Phone 7 telefon med et dansk Live Id.

Det skal dog bemærkes, at den markedsplads som du får til rådighed afgøres ud fra det Live Id som du har aktiveret telefonen med. Adgang til Windows Phone 7’s markedsplads er endnu ikke åbnet i Danmark og har du derfor aktiveret din telefon med et dansk Live Id, har du ikke mulighed for at benytte dig af markedspladsen – endnu. Har du aktiveret telefonen med et amerikansk Live Id vil du få adgang til den internationale markedsplads.

Har du i dag et dansk Live Id og vil du gerne have adgang til den internationale markedsplads, kan du oprette et nyt amerikansk Live Id (http://signup.live.com) og bruge det til at aktivere telefonen. Herefter kan du tilknytte dit danske Live Id og dermed få kontaktpersoner mv. fra dit normale Live Id.

by xamlgeek
@thomasmartinsen

Windows Phone 7 – fup eller fakta

26 Nov

Windows Phone 7 er endelig kommet på markedet og telefonerne er lige så langsomt begyndt at komme i handlen. Der er stadig en masse features vi som udviklere ønsker os og der er sikkert også nogle features som forbrugerne ønsker sig – der skal jo være noget at komme med i en fremtidig version.

Der går en del rygter om Windows Phone 7 – nogle er sande andre er usande. Over den kommende periode vil jeg skrive en række posts, hvor jeg ser på nogle af rygterne. Udover at give min egen og et par andre udviklers menig tilkende, har jeg aftalt med Microsoft, at de i videst mulige omfang, vil kommentere på de enkelte rygter.

Alle posts bliver skrevet så neutralt og objektivt som muligt, men I skal vide, at jeg er Microsoft MVP og lever af Microsofts teknologier.

by xamlgeek
@thomasmartinsen

Windows Phone 7 code camp tour 2010 in Århus

11 Oct

During October the Windows Phone usergroup (WPDEV) are doing a Windows Phone code camp tour around cities in Denmark.

Our opening code camp was this weekend in Aarhus (the city of JAOO => GOTO) and 22 developers choose to spend their weekend with us.

Saturday was all about application development for the phone in Silverlight. Sunday was about building games in XNA.

SAMSUNG

Next weekend is in Aalborg, then Odense and finally it’s in Copenhagen. You can see the program at http://wpdev.eventbrite.com.

by xamlgeek 
twitter.com/thomasmartinsen

WP7 CODE CAMP TOUR 2010

20 Sep

During the past 3 weeks I have been planning a code camp tour with the rest of the Windows Phone user group in Denmark. In four weekends in a row in October we are going to visit Aarhus, Aalborg, Odense and Copenhagen. The code camp will offer lots of training, hands-on experience and of course an opportunity to play with some phone 7 devices :)

You can read more here: http://wpdev.eventbrite.com

windows-phone-7-logo

by xamlgeek 
twitter.com/thomasmartinsen