Tag Archives: WP7FF

WP7 – fup eller fakta #1

4 Dec

Dette er en post i en serie (http://bit.ly/wp7fupfakta), hvor jeg ser på nogle af de rygter der verserer om Windows Phone 7 og Microsoft har fået lov til at kommentere på rygtet.

Windows Phone 7 rygte #1

Det er kun muligt at aktivere en Windows Phone 7 telefon med et dansk Live Id

For at aktivere en række services på Windows Phone 7 kræver det at du har et Live Id. Alle kan oprette et Live Id gratis på http://signup.live.com. Live Id’et bliver blandt anvendt til at identificere dig og dine køb således at du på et senere tidspunkt kan downloade apps du tidligere har købt. Det er dog ikke nødvendigt for at anvende telefonen at du skal have aktiveret denne med et Live-ID

Live Id’et bliver også anvendt til at hente de kontaktpersoner du har tilknyttet til Live Id’et. Det er muligt at tilknytte mere end ét Live Id til telefonen og dermed også tilknytte kontaktpersoner fra flere forskellige Live Id’s. Som supplement til et Live Id kan Outlook, Facebook, Google Mail m.fl. anvendes til hente kontaktpersoner.

Selvom det er muligt at tilknytte en Facebook konto til telefonen, skal den altid først aktiveres med et Live Id. Om Live Id’et er dansk eller amerikansk er ikke af betydning for at aktivere telefonen – det er muligt at aktivere en Windows Phone 7 telefon med et dansk Live Id.

Det skal dog bemærkes, at den markedsplads som du får til rådighed afgøres ud fra det Live Id som du har aktiveret telefonen med. Adgang til Windows Phone 7’s markedsplads er endnu ikke åbnet i Danmark og har du derfor aktiveret din telefon med et dansk Live Id, har du ikke mulighed for at benytte dig af markedspladsen – endnu. Har du aktiveret telefonen med et amerikansk Live Id vil du få adgang til den internationale markedsplads.

Har du i dag et dansk Live Id og vil du gerne have adgang til den internationale markedsplads, kan du oprette et nyt amerikansk Live Id (http://signup.live.com) og bruge det til at aktivere telefonen. Herefter kan du tilknytte dit danske Live Id og dermed få kontaktpersoner mv. fra dit normale Live Id.

by xamlgeek
@thomasmartinsen