Tag Archives: WP7

Hvorfor lave noget gratis for en virksomhed?

17 Feb

I den forløbne uge har jeg mange gange måtte svare på, hvorfor jeg har valgt at deltage i udviklingen af en app for Berlingske – og så gratis endda! Personligt gør jeg det af flere årsager (og her behøver I bestemt ikke være enige!!!).

Først og fremmest brænder jeg for at udvikle og lave noget innovativt. For mig er det fantastisk at være med til at flytte nogle grænser for hvad der kan lade sig gøre og være med til noget ekstraordinært, noget som man kommer til at læse om i avisen.

Derudover er der det sociale aspekt. I forbindelse med FCK eventet i Parken lærte jeg en håndfuld nye personer godt at kende – udviklere (og designere!) som jeg ellers ikke ville komme til at arbejde sammen med. Som en sidebemærkning kan jeg nævne, at flere af dem da også allerede meldt sig på banen igen til dette event.

Den sidste motivationsfaktor for mig er kontakter. Jeg lever af mit netværk! Det er mit netværk der skaffer mig opgaver. Det er mit netværk der anbefaler mig til nye, potentielle kunder.

Er det bedre at lave noget for en non-profit organisation end for Berlingske? Det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer over – det er en meget individuel sag. Som nævnt overfor har jeg nogle motiver for at deltage i eventet og som selvstændig vil jeg meget gerne gøre brug af det tilbud som Berlingske giver som tak for udviklingen.

Du kan læse lidt om eventet til Berlingske her og om FCK eventet her.

// thomas

Slides and demos from Silverlight and Phone 7 talks

20 Oct

During the last couple of weeks I have done some talks about Silverlight and Windows Phone 7 development at HK in Aarhus and Copenhagen. Below is my slides and demos:

Slides for Silverlight talk:
http://dl.dropbox.com/u/4243120/events/20111012-hk.zip

Slides for Windows Phone talk:
http://dl.dropbox.com/u/4243120/events/20111020-hk.zip

Demos for Silverlight talk:
http://dl.dropbox.com/u/4243120/demos/Custom%20Control%20demo.zip
http://dl.dropbox.com/u/4243120/demos/PivotViewer%20demo.zip
http://dl.dropbox.com/u/4243120/demos/Smf%20SmoothStreaming%20demo.zip

Demos for Windows Phone talk:
http://dl.dropbox.com/u/4243120/demos/Event%20Calendar%20demo.zip

//xamlgeek

TV 2 NEWS for Windows Phone

5 Oct

Yesterday TV 2 released their news app for Windows Phone 7. The app shows the latest news in a feed and streams the TV 2 NEWS channel using SmoothStreaming. The app is in Danish and requires a Sputnik subscription to see the live news stream.

The app is developed in a working relationship between TV/2 Danmark, Microsoft Danmark (Martin Esmann) and Bluefragments (Thomas Martinsen).

You can download the app for free at the Marketplace or here.

//xamlgeek

Slides and demos from WP7 talk

25 Aug

Earlier today I did a one hour talk about Windows Phone 7 and Mango. Most of the talk was about the platform but luckily I managed to show a demo based on a OData feed from Netflix.

The slides are available here and the demo is available here.

by xamlgeek

Limitations in number of items in the ApplicationBar

29 Jun

During a Windows Phone 7 course a few weeks ago I was asked about limitations in the ApplicationBar for Windows Phone 7 applications. I mentioned my thoughts on the overall design of the ApplicationBar – e.g. the missing possibilities of sharing an ApplicationBar between pages (there are some workarounds!).

The student asked about any limitations in the number of items – to be honest I did not know the precise answer. I quickly discovered that the limitation is 4 items. If you try to add more items then 4 items you will get a warning in design time and XamlParseException at runtime (inner exceptions is “Too many items in list”).

by xamlgeek 
@xamlgeek

Custom Title in a Windows Phone Panorama Control

29 Jun

The Panorama control is widely used in Windows Phone 7 applications. It often bring some wow-effect to the applications and can provide an easy way to navigate through some content.

It is easy to use the Panorama control and one of the default features is the title of the control. It is set using the Title property of the control.

2011-06-30_001415

In some cases it is necessary to build a richer title. Using TitleTemplate and a DataTemplate it is possible to build a custom title for the Panorama control.

In the sample below I have added a logo to the Title.

2011-06-30_001944

And here is my custom Title in my Panorama control.

2011-06-30_002157

You can download the sample here.

by xamlgeek 
@xamlgeek

UriMapping for WP7

15 Dec

UriMapping for Silverlight is pretty straight forward and if you use the Silverlight Navigation template you get it all from the template. WP7 contains many of the same features – it’s just not that obvious.

By default a WP7 app navigate using a PhoneApplicationFrame. PhoneApplicationFrame inherits from Frame – the control used in Silverlight. The PhoneApplicationFrame control is exposed as a property named RootFrame in App.xaml.cs.

To enable UriMapping in WP7 from the code you need to follow a few simple steps:

  1. Create a new method (in App.xaml.cs) that will set the UriMappings you need. In the method you need to make a new instance of UriMapper and for each mapping you wish to create you need to instantiate a new UriMapping specifying the Uri and MappedUri.
  2. Bind the mappings with the UriMapper instance and set RootFrame.UriMapper to the UriMapper instance.
  3. Call the method right after the RootFrame have been instantiated – typically in InitializePhoneApplication.
  4. Modify the existing start page in WMAppManifest.xml to make it fit your mappings.

In the sample below I have added two mappings; a default mapping and a mapping for a detailsview.

2010-12-15_152217

To use your mappings simply call your pages using a relative Uri:

2010-12-15_153430

You can download a demo here.

by xamlgeek
@thomasmartinsen