Archive | December, 2010

Set Source on Image from code in Silverlight

31 Dec

One of the questions that I get a lot and often answers on forums is how to set the Source property on an Image from code.

In XAML it’s really straightforward – you simply set the Source to a string value.

2010-12-31_123947

What’s actually going on is an implicit conversion of the string to and ImageSource.

2010-12-31_125637

From code you can use the ImageSourceConverter as well; or you can use a BitmapImage and an Uri (the way I often do it).

2010-12-31_124043

by xamlgeek
@thomasmartinsen

UriMapping for WP7

15 Dec

UriMapping for Silverlight is pretty straight forward and if you use the Silverlight Navigation template you get it all from the template. WP7 contains many of the same features – it’s just not that obvious.

By default a WP7 app navigate using a PhoneApplicationFrame. PhoneApplicationFrame inherits from Frame – the control used in Silverlight. The PhoneApplicationFrame control is exposed as a property named RootFrame in App.xaml.cs.

To enable UriMapping in WP7 from the code you need to follow a few simple steps:

  1. Create a new method (in App.xaml.cs) that will set the UriMappings you need. In the method you need to make a new instance of UriMapper and for each mapping you wish to create you need to instantiate a new UriMapping specifying the Uri and MappedUri.
  2. Bind the mappings with the UriMapper instance and set RootFrame.UriMapper to the UriMapper instance.
  3. Call the method right after the RootFrame have been instantiated – typically in InitializePhoneApplication.
  4. Modify the existing start page in WMAppManifest.xml to make it fit your mappings.

In the sample below I have added two mappings; a default mapping and a mapping for a detailsview.

2010-12-15_152217

To use your mappings simply call your pages using a relative Uri:

2010-12-15_153430

You can download a demo here.

by xamlgeek
@thomasmartinsen

Flødeboller til alle

15 Dec

Spørger du mig, så går det går rigtig fint for de danske IT brugergrupper. Jeg sidder selv som kernemedlem (en af dem der arrangerer alle møderne) i 3 brugergrupper:

CNUG (Copenhagen .NET Usergroup)
SLDEV (Silverlight developers in DK)
WPDEV (Windows Phone developers in DK)

SLDEV og WPDEV er et par forholdsvis nye brugergrupper, men har allerede fået stor tilslutning og vi har fået afholdt nogle virkelig spændende arrangementer. CNUG har kørt i nogle år og har senest fået 3 nye kernemedlemmer og vi har planlagt en masse emner til foråret 2011 – de bliver offentliggjort meget snart sammen med vores nye hjemmeside.

Samlet set har de 3 brugergrupper 878 medlemmer!!

Den naturlige tilgang af medlemmer betyder, at vi formodentlig runder 890 medlemmer inden årets udgang. Jeg syntes dog, at det kunne være super fedt hvis vi kom over 900 medlemmer inden årets udgang. Derfor vil jeg gerne give flødeboller til alle(!) medlemmer hvis de 3 brugergruppe har mere end 900 medlemmer den 31. december 2010.

Why? Why not!

by xamlgeek 
@thomasmartinsen

Ny partner i Bluefragments

6 Dec

Det er med stor fornøjelse, at jeg kan sige velkommen til Martin Jepsen som ny partner i Bluefragments ApS.

Martin har stor ekspertise indenfor udvikling i .NET og kommer fra en stilling som selvstændig .NET konsulent. Martin har tidligere siddet som blandt andet kompetence manager hos HiQ gennem 9 år.

by xamlgeek
@thomasmartinsen

WP7 – fup eller fakta #1

4 Dec

Dette er en post i en serie (http://bit.ly/wp7fupfakta), hvor jeg ser på nogle af de rygter der verserer om Windows Phone 7 og Microsoft har fået lov til at kommentere på rygtet.

Windows Phone 7 rygte #1

Det er kun muligt at aktivere en Windows Phone 7 telefon med et dansk Live Id

For at aktivere en række services på Windows Phone 7 kræver det at du har et Live Id. Alle kan oprette et Live Id gratis på http://signup.live.com. Live Id’et bliver blandt anvendt til at identificere dig og dine køb således at du på et senere tidspunkt kan downloade apps du tidligere har købt. Det er dog ikke nødvendigt for at anvende telefonen at du skal have aktiveret denne med et Live-ID

Live Id’et bliver også anvendt til at hente de kontaktpersoner du har tilknyttet til Live Id’et. Det er muligt at tilknytte mere end ét Live Id til telefonen og dermed også tilknytte kontaktpersoner fra flere forskellige Live Id’s. Som supplement til et Live Id kan Outlook, Facebook, Google Mail m.fl. anvendes til hente kontaktpersoner.

Selvom det er muligt at tilknytte en Facebook konto til telefonen, skal den altid først aktiveres med et Live Id. Om Live Id’et er dansk eller amerikansk er ikke af betydning for at aktivere telefonen – det er muligt at aktivere en Windows Phone 7 telefon med et dansk Live Id.

Det skal dog bemærkes, at den markedsplads som du får til rådighed afgøres ud fra det Live Id som du har aktiveret telefonen med. Adgang til Windows Phone 7’s markedsplads er endnu ikke åbnet i Danmark og har du derfor aktiveret din telefon med et dansk Live Id, har du ikke mulighed for at benytte dig af markedspladsen – endnu. Har du aktiveret telefonen med et amerikansk Live Id vil du få adgang til den internationale markedsplads.

Har du i dag et dansk Live Id og vil du gerne have adgang til den internationale markedsplads, kan du oprette et nyt amerikansk Live Id (http://signup.live.com) og bruge det til at aktivere telefonen. Herefter kan du tilknytte dit danske Live Id og dermed få kontaktpersoner mv. fra dit normale Live Id.

by xamlgeek
@thomasmartinsen

The Future of Silverlight

3 Dec

Yesterday Scott Guthrie announced a beta of Silverlight 5, which will be available in Q2 of 2011 and released in 2011.

Silverlight 5 builds on the foundation of Silverlight 4 for building business applications, premium media applications and applications that reach beyond the browser. Silverlight 5 introduces more than 40 new features, including support for running Silverlight applications with desktop features in the browser, dramatic video quality and performance improvements, and features that improve developer productivity. The Silverlight 5 beta will be available sometime in Q2 of 2011.

Learn more information about the future of Silverlight at http://www.microsoft.com/silverlight/future/.

Watch the Silverlight Firestarter keynote.
Read about the announcement in Scott Guthrie’s blog.

by xamlgeek 
@thomasmartinsen

Hr. Frosts julekalender – låge nr. 3

3 Dec

Efter offentliggørelsen af de nye features i Silverlight 5 i går er det meget nærliggende, at dagens julekalender låge er om Silverlight.

Kan det lade sig gøre at logge en bruger af sin maskine fra en Silverlight applikation? Ja, det kan det! Men det kræver nogle bestemte omstændigheder. For at løse dagens låge skal du skrive en Silverlight applikation, der kan logge den aktuelle bruger af sin maskine. Derudover skal du beskrive, hvilke omstændigheder der kræves.

Send svar til mig på thomasm@bluefragments.com inden midnat; vinderen bliver offentliggjort i morgen og vil blive den lykkelige ejer af et par Fred 500XL højttalere.

God fornøjelse!

by xamlgeek
@thomasmartinsen

Slides fra talk om WCF RIA Services hos Dansk IT

1 Dec

Jeg afholdte i formiddags en 3-timers talk om WCF RIA Services hos Dansk IT. Der var en virkelig god dialog og der kom nogle gode (og afklarende) spørgsmål.

Slides og demoer (inklusive custom validation) kan downloades her:
http://dl.dropbox.com/u/4243120/events/20101201-danskit.zip

by xamlgeek
@thomasmartinsen