VS Launch Event i Århus den 20. maj 2010

26 Apr

ANUG afholder et VS Launch event den 20. maj 2010 i Århus. Programmet ser super spændende ud og jeg har selv fået lov til at få lidt taletid om Silverlight 4 og Windows Phone 7.

Programmet for dagen ser således ud:

9:00 – 9:15 Velkomst

9:15 – 10:00 Visual Studio 2010
Rasmus Wulff, udviklingschef, Boyum IT

10:05 – 10:50 Silverlight 4 og Windows Phone 7
Thomas Martinsen, selvstændig konsulent, Bluefragments

10:50 – 11:05 PAUSE

11:05 – 11:50 C# 4

Brian Rasmussen, C# MVP, chefkonsulent, Simcorp

11:50 – 13:00 FROKOST

13:00 – 13:45 ReSharper 5

Rasmus Kromann-Larsen, freelancer

13:50 – 14:35 Task Parallel Library

Carsten Juel Andersen, arkitekt, ejer, Captator

14:35 – 15:00 PAUSE

15:00 – 15:30 ASP.NET MVC 2

Martin Bakkegaard Olesen, souchef, UVData

15:30 – 16:00 Entity Framework 4

Joachim Lykke Andersen, teamlead, Hedal Kruse Brohus

 

Læs mere og tilmeld dig via dette link: http://bit.ly/anug-vs2010

 

by xamlgeek 
twitter.com/thomasmartinsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: