.NET RIA Services roadmap

18 Oct

Dette roadmap er et udpluk fra en post fra Tim Heuer.

  • July 2009: Updated CTP
  • PDC 2009: Beta
  • First part of 2010: RTW

Lige nu arbejder jeg på et par projekter, der anvender juli CTP’et og sidder med en lidt “udfordringer”. Allerede nu er der go-live licens på CTP’en, men det er ikke alle dele Microsoft anbefaler, der kan anvendes i produktion.

Den 18. november 2009 afholder TENTEO et gå-hjem-møde om .NET RIA Services. Der bliver taget udgangspunkt i betaen.

by xamlgeek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: