Kommunikation mellem Silverlight applikationer

18 Aug

I Silverlight 2 er det muligt at flere Silverlight applikationer, indenfor et website, snakke sammen. Måden det gøres på er ved hjælp af lidt javascript på vores HTML host.

  1: <script type="text/javascript">

  2:   function CallUpdate(msg) {

  3:     silverlightControl = document.getElementById("sl2");

  4:     silverlightControl.Content.MainPage.UpdateTextBlock(msg);

  5:   }

  6: </script>

I javascript funktionen tager vi fat i den Silverlight applikation der skal modtage en besked og kalder en registreret metode i applikationen.

I vores Silverlight applikation der afsender beskeden, skal vi kalde vores javascript funktion med den besked vi vil afsende – det gøres via HtmlPage.Window.Invoke.

  1: private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

  2: {

  3:   string message = m_Message.Text;

  4:   HtmlPage.Window.Invoke("CallUpdate", message);

  5: }

Den metode i vores Silverlight applikationen der skal modtage et input, skal have attributten [ScriptableMember] tilføjet. I Application_Startup skal en instans af den XAML fil, der indeholder vores metode, registeres i som en metode vi kan kalde via vores javascript funktion.

  1: [ScriptableMember]

  2: public void UpdateTextBlock(string msg)

  3: {

  4:   m_TextBlock.Text = msg;

  5: }

  1: private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)

  2: {

  3:   MainPage m = new MainPage();

  4:   HtmlPage.RegisterScriptableObject("MainPage", m);

  5:   this.RootVisual = m;

  6: }

Alt i alt ganske simpelt, men der skal skrives uforholdsvis meget kode og det er nødvendigt at anvende hosten aktivt som bindeled.

Kildekoden til Silverlight 2 eksemplet ligger her.

 

I Silverlight 3 er det gjort markant nemmere. Vi behøver ikke længere anvende javascript og kaldet mellem applikationerne kører asynkront. I Silverlight hedder det LocalConnections.

I vores applikation der afsender beskeden anvender vi LocalMessageSender – den kan afsende vores besked asynkront.

  1: private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

  2: {

  3:   string message = m_Message.Text;

  4:   LocalMessageSender msgSender = new LocalMessageSender("myReceiver");

  5:   msgSender.SendAsync(message);

  6: }

I vores load event på den side i vores Silverlight applikation, der skal modtage besked, tilføjer vi en LocalMessageReceiver, der asynkront står og lytter på at modtage beskeder.

  1: void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

  2: {

  3:   LocalMessageReceiver receiver = new LocalMessageReceiver("myReceiver");

  4:   receiver.MessageReceived += (se, ea) =>

  5:    {

  6:      ea.Response = "Thanks for the message!";

  7:      Dispatcher.BeginInvoke(() =>

  8:       {

  9:         m_TextBlock.Text = ea.Message;

 10:       });

 11:    };

 12:   // Asynchronous listening - not blocking anything here

 13:   receiver.Listen();

 14: }

Mere skal der ikke til for at få det til at fungere i Silverlight 3. Det fede er endvidere, at vi har mulighed for, at lade vores afsender modtage en besked om, at modtageren har modtaget besked og eventuelt en fejlbesked.

  1: EventHandler<SendCompletedEventArgs> handler = null;

  2: handler =

  3:  (se, ea) =>

  4:  {

  5:    Dispatcher.BeginInvoke(() =>

  6:    {

  7:      msgSender.SendCompleted -= handler;

  8:  

  9:      if (ea.Error != null)

 10:      {

 11:        m_TextBlock.Text = String.Format("Error: {0}",

 12:         ea.Error.Message);

 13:      }

 14:      else

 15:      {

 16:        m_TextBlock.Text = String.Format("{0}",

 17:         ea.Response == null ? "None" : ea.Response);

 18:      }

 19:    });

 20:  };

 21: msgSender.SendCompleted += handler;

Kildekoden til Silverlight 3 eksemplet ligger her.

Er man til Javascript er det fortsat er muligt at anvende Silverlight 2 metoden i Silverlight 3.

 

Happy Coding!

Thomas Castøe Martinsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: